Ara

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Dekan Mesajı

09.07.2021 18:57

Prof. Dr. Metin ÇALTA (DEKAN)

Sevgili Öğrenciler;

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 1982 yılında Su Ürünleri Yüksekokulu olarak kurulmuş olup, 1992 yılında Su Ürünleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemiz bünyesinde Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü adı altında dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Fakültemizin çok güçlü bir fiziki alt yapısı ve akademik kadrosu bulunmaktadır. Mezunlarımıza Su Ürünleri Mühendisliği diploması verilmektedir. Ayrıca fakültemizde, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Su Ürünler Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dallarında lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimi de verilmektedir.

Fakültemiz mezunları için geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Mezunlarımız, başlıca Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı bazı kuruluşlar, bazı belediyeler ve özel sektör olmak üzere birçok alanda çalışmaktadırlar. Özellikle ülkemizde son yıllarda Su Ürünleri üretim ve yetiştiriciliğinde özel sektör bazında hızlı bir gelişme mevcuttur. Zira su ürünleri ülkemizden yapılan hayvansal gıda ihracatında önemli bir paya sahip olup, talep her geçen yıl daha da artmaktadır. Bunun sonucu olarak, Su Ürünleri üretim kapasitemiz her yıl artmakta, buda Su Ürünleri Mühendislerine olan ihtiyacı artırmaktadır.

Gelecekte insanlığın en büyük problemi belki de yeterli miktar ve kalitede gıda bulabilmek olacaktır. Bu gıdanın en büyük kaynağı kuşkusuz Su Ürünleri olacaktır. Bu durum Su Ürünleri Mühendisliği mesleğinin geleceğin gözde meslekleri arasında yer almasını sağlayacaktır.

Hızlı Erişim