Ara

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Misyon

09.07.2021 18:57

MİSYON

Ülkemiz su ürünleri potansiyelinden ekonomik bir şekilde yaralanmak, su ürünleri sektörünü bilimsel alana taşımak, bu potansiyeli değerlendirmek üzere uzman elemanlar yetiştirmek için gerekli altyapıyı hazırlamak, bu konuda verilen eğitimi ulusal ve uluslar arası boyutlara taşımak, üretilen bilgi ve deneyimin su ürünleri sektörüne aktarılmasını sağlamak temel misyonumuzdır.

Bu amaçla;

- Lisans ve lisansüstü düzeylerde modern bilgilerle donatılmış, çağdaş ve evrensel yenilikleri takip edebilen, ülke kalkınmasına katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmek.

- Gelişmiş ülkelerdeki su ürünleriyle ilgili yöntemleri ülkemiz şartlarına uygulamak,

- Su ürünleri sektörüne uygulanabilir nitelikte bilgi üretebilmek,

 

 

 

Hızlı Erişim